کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دکتر کوچولو

گر با ادب و تمیز باشی نزد همه کس عزیز باشی

2 اسفند 1400 ساعت 9:10

وقتی وارد جامعه می‌شــویم اولین چیزی که توجه دیگران را بهداشت فردی می‌گوییم. دهان و دنــدان، پاکیزگی لباس و غیره. که در مجموع به آن جلب می‌کند ظاهر ما اســت، مواردی مثل نظافت مو، بهداشت رعایت بهداشــت فردی علاوه بر اینکه باعث می‌شــود در
جامعه با ظاهری پاکیزه حضور پیدا کنیم از ابتلا به بسیاری از بیماریها جلوگیری می‌کند. رعایت نظافت در دین اسلام نیز
اهمیت بالایی دارد و سفارش زیادی در این مورد شده استکد مطلب: 228

آدرس مطلب :
https://chokan.koodakebalouch.ir/news/228/گر-ادب-تمیز-باشی-نزد-همه-کس-عزیز

چوکان
  https://chokan.koodakebalouch.ir