گل
۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۷:۵۵
یک روز در بهشت
۱۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۸:۱۰
گل خوشبو
۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۸:۲۳
پاییز
۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۲۲:۴۵
دوست دانا
۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۲۲:۲۰
مداد تراش شکسته
۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۲۲:۱۷
سالم ... سالم ... سالم...
۱۴ آبان ۱۴۰۰ ۲۰:۵۴
سکه‌ی نقره ای
۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۸:۲۷
احترام
۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۸:۰۷