پاییز
۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۲۲:۴۵
دوست دانا
۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۲۲:۲۰
مداد تراش شکسته
۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۲۲:۱۷
سالم ... سالم ... سالم...
۱۴ آبان ۱۴۰۰ ۲۰:۵۴
سکه‌ی نقره ای
۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۸:۲۷
احترام
۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۸:۰۷
زنگی خان
۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۹:۵۸
شب قدر
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۰:۳۴
عکس یادگاری
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸