داستان کوتاه
همزاد باران
یکی از مواردی که دشمن همواره سعی در از بین بردن آن در کشور عزیزمان ایران دارد، امنیت است. کشور ما یکی از امن‌ترین کشورهای دنیاست؛ مرزهایمان به برکت مرزبانان غیور و دلیرمان همیشه امن است. مرزبانان ایرانی تا پای جان از مرزهای کشور محافظت می‌کنند و دشمن بدذات که توانایی مقابله و رویارویی با مرزبانان را ندارد، هر چند وقت یک بار، با ترور فرزندان ایران سعی دارد امنیت ما را  از بین ببرند اما نقشه‌های شومش هرگز عملی نخواهد شد.  
مهمترین خبرها از دنیای کودکان